HDX Dentri 3D Classic – комп’ютерний томограф 2 у 1, FOV 16×8 см

3D (ПАНОРАМА+КТ)
Зона захоплення: 16х8

Час сканування – 8 секунд
Час реконструкції – менше 40 секунд

Дентальний томограф Dentri 3D Classic 16×8 виготовляє південнокорейська компанія HDX WILL. Цю модель оцінили багато лікарів-стоматологів. На сьогоднішній день вона вважається одним із найпотужніших і водночас гнучких комп’ютерних томографів

Опис

3D (ПАНОРАМА+КТ)
Зона захоплення: 16х8

Час сканування – 8 секунд
Час реконструкції – менше 40 секунд

Дентальний томограф Dentri 3D Classic 16×8 виготовляє південнокорейська компанія HDX WILL. Цю модель оцінили багато лікарів-стоматологів. На сьогоднішній день вона вважається одним із найпотужніших і водночас гнучких комп’ютерних томографів.

Ця установка має широке поле зору і зможе зробити повноцінний панорамний знімок всього за одне сканування, що триває лише кілька хвилин. В результаті після комп’ютерної обробки лікар отримає HD-зображення високої якості, чого не зможе забезпечити жоден рентген-апарат, навіть найсучасніший.

Ключові переваги комп’ютерного томографа Dentri 3D Classic 16×8

Висока якість знімків. Стоматолог отримує чітке та контрастне зображення у 3D-форматі, на яке практично не впливають металеві елементи. Він може пошарово вивчити їх у різних проекціях, уважно вивчити дрібні деталі та роздрукувати цікаві фрагменти зрізів.

Безпека для пацієнта. У апарату дуже низька доза рентгенівського випромінювання. Обстеження на ньому можуть пройти вагітні, діти та пацієнти похилого віку.

Висока швидкість діагностики. Обстеження хворого займає від кількох секунд до кількох хвилин.
Зручність для стоматолога. Апарат має ергономічний дизайн, а комп’ютерне управління – інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Просте обслуговування. Установку легко мити та дезінфікувати.

Тривалість обстеження та доза опромінення

На сканування томографами HDX Dentri 3D Classic 16×8 потрібно кілька секунд, конкретний час обстеження залежить від характеру даних, які потрібні спеціалісту.

Доза опромінення мінімальна і становить 1000-1200 mg, тобто не перевищує 1/30 від допустимих денних показників. Це значно нижче, ніж під час обстеження з використанням МРТ.

MAR

Особлива функція, за допомогою якої можна покращити якість зображення області, де є щільні сплави, що заважають проходженню рентгенівських променів. Вони здатні суттєво знизити діагностичну цінність знімка, проте з використанням алгоритму MAR (Metal Artifact Reduction) цього немає.

Регулювання висоти томографа

При обстеженні більшості дентальних томографів пацієнт змушений стояти. Проте апарат Dentri 3D Classic 16×8 висота може регулюватися. Завдяки цьому кожен хворий може пройти сканування сидячи, що є особливо зручним для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, при обстеженні в сидячому положенні якість знімків покращується, оскільки хворий менше рухається. Також таке обладнання відрізняється компактними розмірами, воно займає мало місця і його при необхідності легко пересунути.

Технічні характеристики

Розмір Вокселя: 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30
Поле огляду сенсора: 16х8 см, Free Fov
Час сканування: 8 (Ultra Fast Scan) або 24 (Normal scan) сек
Напруга у трубці: регулюється від 60 до 110 кВ
Фокальний діаметр: 0,5 мм
Сила струму у трубці: 5-10 мA
Час відновлення: менше 40 секунд з MAR

Эта установка обладает широким полем зрения и сможет сделать полноценный панорамный снимок всего за одно сканирование, длящееся всего несколько минут. В результате после компьютерной обработки врач получит HD-изображение высокого качества, чего не сможет обеспечить ни один рентген-аппарат, даже самый современный.

Ключевые преимущества компьютерного томографа Dentri 3D Classic 16×8

Высокое качество снимков. Стоматолог получает четкое и контрастное изображение в 3D-формате, на которое практически не влияют металлические элементы. Он может послойно изучить их в разных проекциях, внимательно изучить мельчайшие детали и распечатать интересующие фрагменты срезов.

Безопасность для пациента. У аппарата очень низкая доза рентгеновского излучения. Обследование на нем могут пройти беременные, дети и пациенты пожилого возраста.
Высокая скорость диагностики. Обследование больного занимает от нескольких секунд до нескольких минут.

Удобство работы для стоматолога. Аппарат обладает эргономичным дизайном, а компьютерное управление – интуитивно понятным интерфейсом.

Простое обслуживание. Установку легко мыть и дезинфицировать.

Продолжительность обследования и доза облучения

На сканирование томографами HDX Dentri 3D Classic 16×8 уходит несколько секунд, конкретное время обследования зависит от характера данных, которые требуются специалисту.

Доза облучения минимальна и составляет 1000-1200 mg, то есть, не превышает 1/30 от допустимых дневных показателей. Это значительно ниже, чем при обследовании с использованием МРТ.

MAR

Особая функция, с помощью которой можно улучшить качество изображения области, где есть плотные сплавы, мешающие прохождению рентгеновских лучей. Они способны существенно снизить диагностическую ценность снимка, однако с использованием алгоритма MAR (Metal Artifact Reduction) этого не происходит.

Регулировка высоты томографа

При обследовании на большинстве дентальных томографов пациент вынужден стоять. Однако у аппарата Dentri 3D Classic 16×8 высота может регулироваться. Благодаря этому каждый больной может пройти сканирование сидя, что особенно удобно для пациентов с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, при обследовании в сидячем положении качество снимков улучшается, поскольку больной меньше двигается. Также такое оборудование отличается компактными размерами, оно занимает мало места, и его при необходимости легко передвинуть.

Технические характеристики

Размер Вокселя: 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30
Поле обзора сенсора: 16х8 см, Free Fov
Время сканирования: 8 (Ultra Fast Scan) или 24 (Normal scan) сек
Напряжение в трубке: регулируется от 60 до 110 кВ
Фокальный диаметр: 0,5 мм
Сила тока в трубке: 5-10 мA
Время восстановления: менее 40 секунд с MAR

HDX Dentri 3D Classic – комп’ютерний томограф 2 у 1, FOV 16×8 см

Додаткова інформація

Зона захвату

    м. Харків, вул. Воробйова,5

    Стоматологічне діагностичне обладнання